Learn More

About P.House 1968 We are interior design provider and installation all about curtain.....

About Us?

บริษัท P.House 1968 จำกัด ผู้ให้บริการทางด้านติดตั้ง ผ้าม่าน มู่ลี่ วอลล์เปเปอร์ ตกแต่งบ้าน ต่อเติม Built in เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบภายใน ม่านม้วน ม่านปรับแสง ม่านตาไก่ มู่ลี่ไม้ Furniture

Quality & Price

บริษัท P.HOUSE 1968 จำกัด คุณภาพการติดตั้งและราคาเป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ถูกใจกับลูกค้าทุกท่าน

 

Time of Work

บริษัท P.HOUSE 1968 จำกัด ระยะเวลาการทำงานของบริษัทเราด้วยความสามารถของช่างผู้มีประสบการณ์ในการติดตั้งทำให้งานที่ติดตั้งนั้นเสร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และงานที่ออกมานั้นมีความเรียบร้อยและสวยงาม

top